Review Adidas UltraBoost 20: Vượt qua giới hạn của trọng lực, đánh thức năng lượng vượt trội

Giày Adidas UltraBoost 20 được phát triển với sự hợp cùng phòng thí Phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Dòng sản phẩm … Đọc tiếp Review Adidas UltraBoost 20: Vượt qua giới hạn của trọng lực, đánh thức năng lượng vượt trội